Dziś jest:
English
Deutsch
Urząd Gminy Zduńska Wola

Najnowsze w galerii

Dożynki 2015
V Spartakiada Przedszkolaka
Schronisko dla psów

Gospodarka odpadami

Projekt OPOKA

Projekt Północ-Południe

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola

Lokalna Grupa Działania PODKOWA

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
VII Festyn Recyklingowy 2014

Budujemy Sportową Polskę

Pudełko Życia

Wykaz firm świadczących usługi odbioru odpadów i wywozu nieczystości ciekłych

Gospodarowanie odpadami
 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy uprawniający do wykonywania tej działalności na terenie Gminy Zduńska Wola.

  Wykaz firm posiadających wpis zawiera rejestr działalności regulowanej: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci są gminnym systemem gospodarowania odpadami. Szczegóły systemu gospodarowania odpadami  tutaj
 
 Odbiór ścieków
 1. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na wykonywanie tej działalności.
Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
 • "KRIS - TRANS" Szubert Krzysztof, Annopole Nowe 10 b, 98-220 Zduńska Wola;
 • Ryszard Tafliński ul. Dojazd 34, 98-220 Zduńska Wola, baza ul. Mickiewicza 68;
 • MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z.o.o , ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola;
 • Jacek Kotowski, Smardzew 38, 98-285 Wróblew;
 • PPHU "WOJEWODA" Bogusław Wojewoda, Gronów 8, 98-260 Burzenin;
 • Jan Dybka, Barczew 41, 98-275 Brzeźnio;
 •  Cezary Wojtalak, ul. Dolna 19/1, 98-220 Zduńska Wola, Siedziba zakładu ul. Mickiewicza 68, 98-220 Zdunska Wola;
Właściciel każdej nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania rachunków za wywóz odpadów i ścieków przez okres 2 lat.
 
 1. Na terenach skanalizowanych właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do odprowadzenia ścieków do kanalizacji za pomocą przyłącza kanalizacyjnego i podpisania umowy na odbiór ścieków z gestorem sieci kanalizacyjnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij